Általános tudnivalók:

Az Aczél Autósbolt Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a "http://www.aczelauto.hu" webcímen keresztül lehet vásárolni.
A fenti címen keresztül történt rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője, Aczél János, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) és a rendelést leadó (továbbiakban: Megrendelő) között.

A megrendelés lépései:

  1. Megrendelő a rendelés adatait összesítő "Rendel" gomb megnyomásával elfogadja a szerződés feltételeit.
  2. A webáruház a Megrendelő által megadott e-mail címre egy összesítő e-mailt küld, amely tartalmaza a megrendelés adatait. Ez még nem a megerősítő e-mail, így Szolgáltató ezzel még nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére.
  3. Miután Szolgáltató megbizonyosodott róla, hogy a megrendelést teljesíteni tudja, visszajelez Megrendelőnek e-mail-ben vagy telefonon. Ennek során lehetőség van további egyeztetésre.
  4. Ezután Szolgáltató, Megrendelő részére megerősítő e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelés adatait, kiegészítve az egyeztetés során esetleg felmerült további információkkal. Ezzel jön létre a vásárlási szerződés.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Aczél János - egyéni vállalkozó
Székhely: 3529 MISKOLC SIBRIK MIKLÓS UTCA 8.
Telephely: 3516. Miskolc, Pesti út 20.
Igazolvány kiállító szervezet: MISKOLC Önkormányzat
Adószám: 71634326-2-25
Igazolvány sorszáma: EV900141


Egyéb:

A webáruházban feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

A létrejövő szerződés távollévők között kötött szerződés, nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető, de a szerződés létrejöttének ténye, ideje, a megrendelés tartalma, a Megrendelő által megadott adatok, illetve a megrendelés során keletkezett elektronikus üzenetek Szolgáltató által megőrzésre kerülhetnek.

Szolgáltató elérhetőségei a "Kapcsolat" vagy az "Elérhetőség" vagy más, hasonló jelentésű menüpont alatt találhatók.

Szállítási feltételek:

A megrendelt árut, Szolgáltató, alap esetben postai csomagként juttatja el, a Megrendelő által megadott szállítási címre. Ezért a következő összeget számlázza Megrendelő részére:

Ettől eltérő szállítási mód, vagy akár személyes átvétel megbeszélésére, a telefonos vagy e-mail-es egyeztetés során van lehetőség.


Fizetési módok:

A fizetés, alap esetben, postai utánvéttel történik, és a számla az áruval együtt érkezik. Ettől eltérő fizetési mód megbeszélésére, a telefonos vagy e-mail-es egyeztetés során van lehetőség.


Adatvédelmi nyilatkozat:

Személyes adatok védelme: Megrendelő adatainak kezelésekor Szolgáltató az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Az adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

Megrendelő beleegyezése: Ezt a website-ot használva Megrendelő elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, és engedélyezi Szolgáltató számára adatainak használatát az itt leírtak alapján.

 

A megrendelő kötelessége:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelésének jóváhagyásával, jelen dokumentumban foglaltakat tudomásul veszi és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a termék átadása-átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget Megrendelő megtéríti Szolgáltató számára.

 

Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban

Amennyiben Ön bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ön kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétől számított 48 órán belül az info@aczelauto.hu e-mail címen vagy a 46/303-418-as telefonszámon.

 

Vásárlástól való elállás:

Megrendelő az áru átvételét követő 8 munkanapon vagy 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Írásban történő elállás esetén elegendő, ha Megrendelő az elállási nyilatkozatot elküldi Szolgáltatónak 8 munkanapon belül.

A csomagolás sérüléséből adódó, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő kárai megtérítését Szolgáltató követelheti Megrendelőtől.

 

Felelősség korlátozás:

Szolgáltató nem vonható felelősségre az által üzemeltetett internetes áruházhoz való kapcsolódásért, semmilyen vis mayor kategóriába sorolható esetért, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.

 

Bízunk benne, hogy áruházunk elnyerte tetszését és a továbbiakban törzsvásárlóink között üdvözölhetjük.